Kayseri
0352 222 02 02
info@inovaosgb.com

İşyeri Hekimi Hizmetleri

Uzman ekibimiz ile kayseri de iş sağlığı ve iş güvenliği firmaları olarak hizmetlerini vermekteyiz.

KAYSERİ İŞYERİ HEKİMİ

İşyeri hekimi hizmetleri ; işyerlerinde iş güvenliği uzmanları ile birlikte görev alır ve işyerinde çalışanların sağlığından sorumludur. Çalışanların işe girişte ve periyodik olarak sağlıklarını yapılan tetkikler sonucu analiz eder ve işe uygunluğunu “sağlık raporu” ile tesciller. Gerek görmesi halinde bu sağlık raporları tekrar ettirilir. Ayrıca çalışanlarda meslek hastalığı oluşmaması için gerekli tedbirleri işverene ve çalışanlara tebliğ eder.

Meslek hastalığı

Sigortalının yaptığı işin niteliğinden ve gereğinden dolayı tekrar eden bir nedenle veya işin devam şartlarından dolayı uğradığı geçici veya daimi hastalık, bedensel veya ruhsal bir zarar halidir.

İŞYERİ HEKİMİ (SAĞLIK) HİZMETLERİ 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işyerleri ile birlikte, çalışan sayısı 50 (elli) ve üzeri olan az tehlikeli işyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hizmettir. 

Zaruri olarak bulunmasının yanı sıra yukarıdaki kümede yer almayan işyerleri için de işyeri hekimleri oldukça faydalı bir hale gelmiştir.

Çalışanların mesleklerine bağlı olarak zamanla mesleği ile direkt veya dolaylı olarak çeşitli nedenlerden ötürü hastalığa yakalanması ve bu durumun dünya genelinde yaygınlaşması bu mesleğin ve hizmetin gereksinimini ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde ise; yasal olarak gerekli yükümlülüklerin yanı sıra işverenler tarafından oldukça faydalı alanlarda da yararlanılmaktadır. Çalışanların hastaneye olan bağlılıkları azalmış olup adeta sağlık danışmanı niteliğindedir.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA İSG olarak firmamız hekimlerimizi yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra firmalarımızın kurumsal sağlık danışmanlığını yapıyor, çalışanların sağlık nedeniyle oluşacak iş gücü kaybını minimize ediyoruz. Kayseri işyeri hekimi hizmetleri ile yanınızdayız.

Kayseri’ de iş sağlığı ve güvenliği firması olarak; işimizi ciddiye alıyor, sağlığınızı ve güvenliğinizi önemsiyoruz.

Faaliyet Planının Hazırlanması:

Faaliyet Planını iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) ile birlikte hazırlanmasına yardımcı olmak ve bir nüshasını işyerlerinde kayıt altına almak ve bir kopyasını da OSGB de tutmak

Yıllık Çalışma Planının Hazırlanması:

Yıllık çalışma planı hazırlanırken sağlık gözetimi yükümlülüğüne bağlı kalarak sağlıkla ilgili çalışmaları hazırlamak ve işyerlerinde kayıt altına almak,  bir kopyasını da OSGB de tutmak

Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması:

Yıllık Eğitim Planını iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) ile birlikte hazırlanmasına yardımcı olmak

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği çalışma sağlık ortam gözetimi yaparak işe uygun eğitim konularını belirlemek, eğitimlerin hangi tarihte ve nasıl düzenleneceği, süresi, eğitime kimlerin katılacağı, amaç ve kapsamlar belirtilerek işyerine tebliğ etmek ve bir kopyasını da OSGB de tutmak

Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

Faaliyet Raporlarını yıllık olarak iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli) ile birlikte hazırlanmasına yardımcı olmak

Özel politika gerektiren grupların uygun işe yerleştirilmeleri için koruyucu işe giriş sağlık muayenesi yapıldıktan sonra rapor hazırlamak

Özel Politika Gerektiren Gruplar

·        Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar

·        Madde bağımlılığı olanlar

·        Kronik hastalığı olanlar

·        Birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar

·        Hassas risk grupları (gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, yaşlılar, malul ve engelliler)

01/01/2016 Tarihinde itibarı ile “İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE” belirtilen tehlike sınıflarına göre işyeri hekimlerinin çalışma süreleri:

  • Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Eğitim ve Bilgilendirme

· Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince işyeri tehlike sınıflarına göre yıllık eğitim planı kapsamında, iş sağlığı eğitimlerini planlanmak, yapmak ve takip etmek. Yapılan eğitim kayıtlarını işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

· Yasal mevzuat, çalışan ve işveren sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapmak.

Kayseri işyeri hekimi hizmetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Sağlıklı Günler Dileriz…

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB