Kayseri
0352 222 02 02
info@inovaosgb.com

Sağlık Raporu

Uzman ekibimiz ile kayseri de iş sağlığı ve iş güvenliği firmaları olarak hizmetlerini vermekteyiz.

Kayseri sağlık raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte işverenler, işyerinde çalışan personellerin çalışma ortamı içerisinde maruz kalabilecekleri sağlık risklerini gözeterek gözetime tabi tutmaları gerekmektedir.

İşin ve ortamın riskine özel olarak çalışanlar fiziki ve sözlü olarak sağlık muayenesinden geçirildikten sonra işe başlarlar. Örneğin; tansiyon rahatsızlığı bulunan birinin yüksekte çalışması tehlikelidir. Bu ve buna benzer örneklerdeki gibi çalışanların işe uygunluğu önemli ve ilksel bir durumdur.

İşe giriş sağlık raporu

İşe giriş sağlık raporu, işe yeni girecek kişiler için alınması gereken işverenler tarafından talep edilen raporlardır. İşe giriş sağlık raporu, kişinin yapacağı işe uygunluğunun tespit edilmesi için yapılan sağlık muayeneleri sonucu verilen rapordur.

İşverenler tarafından talep edilen işe giriş sağlık raporları, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından verilmektedir.

Kayseri sağlık raporu

Ayrıca işyerinde ortam ve işten kaynaklı risklerden dolayı maruz kalınabilecek sağlık sorunlarına ilişkin, çalışanlar periyodik olarak sağlık kontrole tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu periyodik dönem hekimin uygunluğuna göre değişmekte ancak azami olarak yönetmelikte belirtilen süreler şunlardır:

·         Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 5 yılda bir kez,

·         Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için 3 yılda bir kez,

·         Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için yılda bir kez,

Ayrıca işe girişlerde, iş değişikliğinde ve iş kazası/meslek hastalığı sonrasında işe dönüşlerde bu sağlık raporları tekrarlanmalıdır.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe yeni başlayacak çalışanlar için işverenler tarafından talep edilen sağlık raporu işyeri hekimi tarafından hizmet alınan OSGB tarafından verilmektedir.

İşe giriş raporunda bulunan tahliller yapılacak işe göre değişkenlik göstermektedir. Tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra işyerine atanan işyeri hekimi tarafından değerlendirilip rapor oluşturulur.

İşe giriş sağlık raporu talepleriniz için Kayseri’ de bulunan firmamızı arayabilirsiniz. Raporunuzu doğru bir şekilde almanızı sağlayarak çalışanlarınızın ileride doğacak sorumluluklarına ve risklerine karşı sizi korumuş oluruz.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe giriş sağlık raporları, işveren / çalışan / stajyer / işyeri hekimi tarafından işe girmeden önce talep edilir. İlgili firmanın bağlı olduğu ortak sağlık ve güvenlik birimi OSGB talebi değerlendirip firmanın işyeri hekimi tarafından işin niteliğine göre çalışanın fiziki ve sözlü muayenesi sağlanır. Tetkikler bakanlığın yetki verdiği laboratuvardan gelir ve işyeri hekimi tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucunda işe uygunluğu veya uygunsuzluğu tespit edilen personelin raporuna not düşülür.

İşe giriş raporu Kayseri’ de firmamız tarafından tedarik edilebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği firmamıza bağlı olan işyerlerine atanan İşyeri Hekimimiz tarafından, işe başlayacak bireylere gerekli olan sağlık muayeneleri ve çalışma yapılacak ortamın riskleri değerlendirilerek işe giriş raporu düzenlenmektedir. İşe giriş raporu kapsamında, İşyeri Hekimimiz tarafından yapılan muayenelere ek olarak yapılması gereken tahlilleri, Bakanlık tarafından yetkili laboratuvarlarda yaptırılmasını sağlıyoruz böylece sağlık ve güvenliğinizi önemsiyor, sizler için çalışıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği firmamıza bağlı olan işyerlerine atanan İşyeri Hekimimiz tarafından, işe girişten sonra belirli periyotlarla, iş değişikliğinde ve iş kazası/meslek hastalığı sonrasında işe dönüşlerde bu sağlık raporlarını gerekli muayene ve değerlendirmeleri yaparak tekrar vermektedir.

Kayseri sağlık raporu nereden alınır.

Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

İletişim için tıklayınız.

Sağlıklı Günler Dileriz…

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB